G35-G37 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

EN: Demyelinating diseases of the central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: