G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego

EN: Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego BNO
    EN: Acute transverse myelitis NOS
Powiązane kody: