G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

EN: Inflammatory diseases of the central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: