D33.7 Inne określone części ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other specified parts of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: