G96 Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other disorders of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: