G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other specified demyelinating diseases of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: