A81.8 Inne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy

EN: Other atypical virus infections of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Kuru
    EN: Kuru
Powiązane kody: