P35.1 Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus cytomegalii

EN: Congenital cytomegalovirus infection
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: