P35.2 Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]

EN: Congenital herpesviral [herpes simplex] infection
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • B00 Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
  EN: Herpesviral [herpes simplex] infections
 • H62.1 Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Otitis externa in viral diseases classified elsewhere
  • Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu:
   EN: Otitis externa in:
   • zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.1†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (B00.1+)
   • zakażenia wywołanego przez wirus herpes zoster (B02.8†)
    EN: zoster (B02.8+)
 • G02.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Meningitis in viral diseases classified elsewhere
  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
   EN: Meningitis (due to):
   • adenowirusowe (A87.1†)
    EN: adenoviral (A87.1+)
   • enterowirusowe (A87.0†)
    EN: enteroviral (A87.0+)
   • wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] (B00.3+)
   • w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
    EN: infectious mononucleosis (B27.-+)
   • w przebiegu odry (B05.1†)
    EN: measles (B05.1+)
   • w przebiegu świnki (B26.1†)
    EN: mumps (B26.1+)
   • w przebiegu różyczki (B06.0†)
    EN: rubella (B06.0+)
   • w przebiegu ospy wietrznej (B01.0†)
    EN: varicella [chickenpox] (B01.0+)
   • w przebiegu półpaśca (B02.1†)
    EN: zoster (B02.1+)
 • H13.1 Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie spojówek:
   EN: Conjunctivitis (due to):
   • wywołane przez Acanthamoeba (B60.1†)
    EN: Acanthamoeba (B60.1+)
   • adenowirusowe, pęcherzykowe ostre (B30.1†)
    EN: adenoviral follicular (acute) (B30.1+)
   • wywołane przez Chlamydia (A74.0†)
    EN: chlamydial (A74.0+)
   • błonicze (A36.8†)
    EN: diphtheritic (A36.8+)
   • rzeżączkowe (A54.3†)
    EN: gonococcal (A54.3+)
   • krwotoczne (ostre) (epidemiczne) (B30.3†)
    EN: haemorrhagic (acute)(epidemic) (B30.3+)
   • wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] (B00.5+)
   • meningokokowe (A39.8†)
    EN: meningococcal (A39.8+)
   • wywołane przez wirus Newcastle (B30.8†)
    EN: Newcastle (B30.8+)
   • wywołane przez wirus herpes zoster (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • H03.1 Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Involvement of eyelid in other infectious diseases classified elsewhere
  • Zajęcie powiek w przebiegu:
   EN: Involvement of eyelid in:
   • choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (B00.5+)
   • trądu (A30.–†)
    EN: leprosy (A30.-+)
   • mięczaka zakaźnego (B08.1†)
    EN: molluscum contagiosum (B08.1+)
   • gruźlicy (A18.4†)
    EN: tuberculosis (A18.4+)
   • jagodzicy (A66.–†)
    EN: yaws (A66.-+)
   • choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus herpes zoster (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • P35.1 Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus cytomegalii
  EN: Congenital cytomegalovirus infection
 • B00.9 Zakażenie wywołane przez wirus opryszczki, nieokreślone
  EN: Herpesviral infection, unspecified
  • Zakażenie wirusem opryszczki BNO
   EN: Herpes simplex infection NOS
 • A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
  EN: Anogenital herpesviral [herpes simplex] infections
 • B00.8 Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
  EN: Other forms of herpesviral infection
  • Zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki† (K77.0*)
   EN: Herpesviral hepatitis+ (K77.0*)
  • Zanokcica wywołana przez wirus opryszczki
   EN: Herpesviral whitlow
 • N51.8 Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Other disorders of male genital organs in diseases classified elsewhere
  • Filariozowa torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (B74.–†)
   EN: Filarial chylocele, tunica vaginalis (B74.-+)
  • Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie męskich narządów płciowych (A60.0†)
   EN: Herpesviral [herpes simplex] infection of male genital tract (A60.0+)
  • Gruźlica pęcherzyków nasiennych (A18.1†)
   EN: Tuberculosis of seminal vesicle (A18.1+)
 • B34.1 Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
  EN: Enterovirus infection, unspecified site
  • Zakażenie wywołane przez wirus Coxsackie BNO
   EN: Coxsackievirus infection NOS
  • Zakażenie wywołane przez wirus ECHO BNO
   EN: Echovirus infection NOS
 • B00.1 Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki
  EN: Herpesviral vesicular dermatitis
  • Opryszczka pospolita:
   EN: Herpes simplex:
   • twarzy
    EN: facialis
   • warg
    EN: labialis
  • Pęcherzykowe zapalenie skóry:
   EN: Vesicular dermatitis of:
   • ucha
    EN: ear
   • wargi
    EN: lip
 • B00.4 Zapalenie mózgu wywołane przez wirus opryszczki (G05.1*)
  EN: Herpesviral encephalitis (G05.1*)
  • Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
   EN: Herpesviral meningoencephalitis
  • Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego wywołane przez wirus Herpes simiae
   EN: Simian B disease
 • B00.5 Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
  EN: Herpesviral ocular disease
  • Opryszczkowe zapalenie:
   EN: Herpesviral:
   • spojówek† (H13.1*)
    EN: conjunctivitis+ (H13.1*)
   • skóry powiek† (H03.1*)
    EN: dermatitis of eyelid+ (H03.1*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • tęczówki† (H22.0*)
    EN: iritis+ (H22.0*)
   • rogówki† (H19.1*)
    EN: keratitis+ (H19.1*)
   • rogówki i spojówek† (H19.1*)
    EN: keratoconjunctivitis+ (H19.1*)
   • przedniej części naczyniówki† (H22.0*)
    EN: uveitis, anterior+ (H22.0*)
 • B27.0 Mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma
  EN: Gammaherpesviral mononucleosis
  • Mononukleoza wywołana przez wirus Epsteina-Barr
   EN: Mononucleosis due to Epstein-Barr virus
 • K77.0 Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Liver disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie wątroby:
   EN: Hepatitis:
   • cytomegalowirusowe (B25.1†)
    EN: cytomegaloviral (B25.1+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (B00.8†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] (B00.8+)
   • toksoplazmozowe (B58.1†)
    EN: toxoplasma (B58.1+)
  • Schistosomatoza wątrobowo-śledzionowa (B65.–†)
   EN: Hepatosplenic schistosomiasis (B65.-+)
  • Nadciśnienie wrotne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)
   EN: Portal hypertension in schistosomiasis (B65.-+)
  • Kiłowa choroba wątroby (A52.7†)
   EN: Syphilitic liver disease (A52.7+)
 • G05.1 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere
  • Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
   EN: Encephalitis, myelitis or encephalomyelitis (in):
   • adenowirusowe (A85.1†)
    EN: adenoviral (A85.1+)
   • cytomegalowirusowe (B25.8†)
    EN: cytomegaloviral (B25.8+)
   • enterowirusowe (A85.0†)
    EN: enteroviral (A85.0+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (B00.4†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] (B00.4+)
   • grypowe (J09†, J10.8†, J11.8†)
    EN: influenza (J09+, J10.8+, J11.8+)
   • odrowe (B05.0†)
    EN: measles (B05.0+)
   • świnkowe (B26.2†)
    EN: mumps (B26.2+)
   • wiatrówkowe (B01.1†)
    EN: postchickenpox (B01.1+)
   • różyczkowe (B06.0†)
    EN: rubella (B06.0+)
   • półpaścowe (B02.0†)
    EN: zoster (B02.0+)
 • H22.0 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Iridocyclitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego:
   EN: Iridocyclitis in:
   • rzeżączkowe (A54.3†)
    EN: gonococcal infection (A54.3+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (B00.5†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (B00.5+)
   • kiłowe (wtórne) (A51.4†)
    EN: syphilis (secondary) (A51.4+)
   • gruźlicze (A18.5†)
    EN: tuberculosis (A18.5+)
   • półpaścowe (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • N77.0 Owrzodzenie sromu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Ulceration of vulva in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Owrzodzenie sromu:
   EN: Ulceration of vulva in:
   • opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (A60.0+)
   • gruźlicze (A18.1†)
    EN: tuberculosis (A18.1+)
 • N77.1 Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:
   EN: Vaginitis, vulvitis and vulvovaginitis in:
   • kandydozowe (B37.3†)
    EN: candidiasis (B37.3+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (A60.0+)
   • owsikowe (B80†)
    EN: pinworm infection (B80+)