K87.1 Zaburzenia trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of pancreas in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (B25.2†)
    EN: Cytomegaloviral pancreatitis (B25.2+)
  • Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (B26.3†)
    EN: Mumps pancreatitis (B26.3+)
Powiązane kody: