E35.1 Zaburzenia czynności nadnerczy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of adrenal glands in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Choroba Addisona w przebiegu gruźlicy (A18.7†)
    EN: Tuberculous Addison's disease (A18.7+)
  • Zespół Waterhouse’a-Friderichsena (meningokokowy) (A39.1†)
    EN: Waterhouse-Friderichsen syndrome (meningococcal) (A39.1+)
Powiązane kody: