H58.0 Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Anomalies of pupillary function in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Źrenica Argylla i Robertsona, kiłowa (A52.1†)
    EN: Argyll Robertson phenomenon or pupil, syphilitic (A52.1+)
Powiązane kody: