A81.9 Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy, nieokreślone

EN: Atypical virus infection of central nervous system, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony BNO
    EN: Prion disease of central nervous system NOS
Powiązane kody: