A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other viral infections of the central nervous system, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: