P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other birth injuries to central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: