P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego

EN: Birth injuries to other parts of peripheral nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: