C69-C72 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

EN: Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: