C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

EN: Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: