C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego

EN: Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: