D43.7 Inne części ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other parts of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: