G37 Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other demyelinating diseases of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: