A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other specified viral infections of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: