G10-G13 Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

EN: Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: