G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych

EN: Other systemic atrophy primarily affecting central nervous system in neoplastic disease
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Paranowotworowa encefalopatia limbiczna (C00–D48†)
    EN: Paraneoplastic limbic encephalopathy (C00-D48+)
Powiązane kody: