J99.1 Zaburzenia układu oddechowego w innych układowych chorobach tkanki łącznej

EN: Respiratory disorders in other diffuse connective tissue disorders
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu:
  EN: Respiratory disorders in:
  • zapalenia skórno-mięśniowego (M33.0–M33.1†)
   EN: dermatomyositis (M33.0-M33.1+)
  • zapalenia wielomięśniowego (M33.2†)
   EN: polymyositis (M33.2+)
  • zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
   EN: sicca syndrome [Sjögren] (M35.0+)
  • tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
   EN: systemic lupus erythematosus (M32.1+)
  • twardziny uogólnionej (M34.8†)
   EN: systemic sclerosis (M34.8+)
  • ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)
   EN: Wegener's granulomatosis (M31.3+)
Powiązane kody: