M95-M99 Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

EN: Other disorders of the musculoskeletal system and connective tissue
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
  EN: Other acquired deformities of musculoskeletal system
 • M96 Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Postprocedural muscoloskeletal disorders, not elsewhere classified
 • M99 Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Biomechanical lesions, not elsewhere classified
  • 0 Okolica głowy
   EN: Head region
   • potyliczno-szyjna
    EN: occipitocervical
  • 1 Okolica szyi
   EN: Cervical region
   • szyjno-piersiowa
    EN: cervicothoracic
  • 2 Okolica piersiowa
   EN: Thoracic region
   • piersiowo-lędźwiowa
    EN: thoracolumbar
  • 3 Okolica lędźwiowa
   EN: Lumbar region
   • lędźwiowo-krzyżowa
    EN: lumbosacral
  • 4 Okolica krzyżowa
   EN: Sacral region
   • krzyżowo-guziczna
    EN: sacrococcygeal
   • krzyżowo-biodrowa
    EN: sacroiliac
  • 5 Okolica miednicy
   EN: Pelvic region
   • biodro
    EN: hip
   • kość łonowa
    EN: pubic
  • 6 Kończyna dolna
   EN: Lower extremity
  • 7 Kończyna górna
   EN: Upper extremity
   • okolica barkowo-obojczykowa
    EN: acromioclavicular
   • okolica mostkowo-obojczykowa
    EN: sternoclavicular
  • 8 Klatka piersiowa
   EN: Rib cage
   • żebrowo-chrzęstna
    EN: costochondral
   • żebrowo-kręgowa
    EN: costovertebral
   • chrzęstno-mostkowa
    EN: sternochondral
  • 9 Brzuch i inne
   EN: Abdomen and other
Powiązane kody: