M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

EN: Other acquired deformities of musculoskeletal system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: