M00-M99 Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

EN: Chapter XIII - Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
Podkategorie:
Powiązane kody: