Powiązane kody:
 • M13.9 Zapalenie stawu, nieokreślone
  EN: Arthritis, unspecified
  • Artropatia BNO
   EN: Arthropathy NOS
 • M02 Artropatie odczynowe
  EN: Reactive arthropathies
 • M12.5 Artropatia pourazowa
  EN: Traumatic arthropathy
 • M12.8 Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Other specific arthropathies, not elsewhere classified
  • Artropatia przemijająca
   EN: Transient arthropathy
 • M12 Inne określone artropatie
  EN: Other specific arthropathies
 • M14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
  EN: Arthropathies in other specified diseases classified elsewhere
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • rumienia:
    EN: erythema:
    • wielopostaciowego (L51.–†)
     EN: multiforme (L51.-+)
    • guzowatego (L52†)
     EN: nodosum (L52+)
   • sarkoidozy (D86.8†)
    EN: sarcoidosis (D86.8+)
   • choroby Whipple’a (K90.8†)
    EN: Whipple's disease (K90.8+)
 • A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
  EN: Symptomatic neurosyphilis
  • Artropatia Charcota† (M14.6*)
   EN: Charcot's arthropathy+ (M14.6*)
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
    EN: acoustic neuritis+ (H94.0*)
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
    EN: optic atrophy+ (H48.0*)
   • polineuropatia† (G63.0*)
    EN: polyneuropathy+ (G63.0*)
   • zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
    EN: retrobulbar neuritis+ (H48.1*)
  • Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
   EN: Syphilitic parkinsonism+ (G22*)
  • Wiąd rdzenia
   EN: Tabes dorsalis
 • E10.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E11.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E12.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)