M12.8 Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other specific arthropathies, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Artropatia przemijająca
    EN: Transient arthropathy
Powiązane kody: