M14 Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Arthropathies in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: