H42.8 Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Glaucoma in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Jaskra w przebiegu onchocerkozy (B73†)
    EN: Glaucoma in onchocerciasis (B73+)
Powiązane kody: