Powiązane kody:
 • H40.0 Podejrzenie jaskry
  EN: Glaucoma suspect
  • Nadciśnienie oczne
   EN: Ocular hypertension
 • H44.5 Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
  EN: Degenerated conditions of globe
  • Jaskra dokonana
   EN: Absolute glaucoma
  • Atrofia gałki ocznej
   EN: Atrophy of globe
  • Zanik gałki ocznej
   EN: Phthisis bulbi
 • Q15.0 Jaskra wrodzona
  EN: Congenital glaucoma
  • Woloocze
   EN: Buphthalmos
  • Jaskra noworodka
   EN: Glaucoma of newborn
  • Wodoocze
   EN: Hydrophthalmos
  • Rogówka kulista wrodzona
   EN: Keratoglobus, congenital, with glaucoma
  • Rogówka olbrzymia
   EN: Macrocornea with glaucoma
  • Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
   EN: Macrophthalmos in congenital glaucoma
  • Rogówka olbrzymia z jaskrą
   EN: Megalocornea with glaucoma
 • Q15.0 Jaskra wrodzona
  EN: Congenital glaucoma
  • Woloocze
   EN: Buphthalmos
  • Jaskra noworodka
   EN: Glaucoma of newborn
  • Wodoocze
   EN: Hydrophthalmos
  • Rogówka kulista wrodzona
   EN: Keratoglobus, congenital, with glaucoma
  • Rogówka olbrzymia
   EN: Macrocornea with glaucoma
  • Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
   EN: Macrophthalmos in congenital glaucoma
  • Rogówka olbrzymia z jaskrą
   EN: Megalocornea with glaucoma
 • H40.6 Jaskra wtórna polekowa
  EN: Glaucoma secondary to drugs
 • H40.8 Inne postacie jaskry
  EN: Other glaucoma
 • H42.0 Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
  EN: Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic diseases
  • Jaskra w przebiegu:
   EN: Glaucoma in:
   • amyloidozy (E85.–†)
    EN: amyloidosis (E85.-+)
   • zespołu Lowe’a (E72.0†)
    EN: Lowe's syndrome (E72.0+)
 • H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
  EN: Primary open-angle glaucoma
  • Jaskra (pierwotna) (stan resztkowy):
   EN: Glaucoma (primary)(residual stage):
   • w przebiegu rzekomego złuszczania się torebki soczewki
    EN: capsular with pseudoexfoliation of lens
   • prosta przewlekła
    EN: chronic simple
   • z niskim ciśnieniem
    EN: low-tension
   • barwnikowa
    EN: pigmentary
 • Q15.0 Jaskra wrodzona
  EN: Congenital glaucoma
  • Woloocze
   EN: Buphthalmos
  • Jaskra noworodka
   EN: Glaucoma of newborn
  • Wodoocze
   EN: Hydrophthalmos
  • Rogówka kulista wrodzona
   EN: Keratoglobus, congenital, with glaucoma
  • Rogówka olbrzymia
   EN: Macrocornea with glaucoma
  • Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
   EN: Macrophthalmos in congenital glaucoma
  • Rogówka olbrzymia z jaskrą
   EN: Megalocornea with glaucoma
 • H40.3 Jaskra wtórna w urazach oka
  EN: Glaucoma secondary to eye trauma