H44.5 Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej

EN: Degenerated conditions of globe
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Jaskra dokonana
  EN: Absolute glaucoma
 • Atrofia gałki ocznej
  EN: Atrophy of globe
 • Zanik gałki ocznej
  EN: Phthisis bulbi
Powiązane kody:
 • H44.3 Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
  EN: Other degenerative disorders of globe
  • Miedzica gałki ocznej
   EN: Chalcosis
  • Żelazica gałki ocznej
   EN: Siderosis of eye
 • C69.4 Ciało rzęskowe
  EN: Ciliary body
  • Gałka oczna
   EN: Eyeball
 • D31.4 Ciało rzęskowe
  EN: Ciliary body
  • Gałka oczna
   EN: Eyeball
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis
 • H05.4 Zapadnięcie gałki ocznej
  EN: Enophthalmos
 • H44.8 Inne zaburzenia gałki ocznej
  EN: Other disorders of globe
  • Wylew krwi do gałki ocznej
   EN: Haemophthalmos
  • Zwichnięcie gałki ocznej
   EN: Luxation of globe
 • Q11.0 Torbielowata gałka oczna
  EN: Cystic eyeball
 • H02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
  EN: Other degenerative disorders of eyelid and periocular area
  • Plama barwnikowa powieki
   EN: Chloasma
  • Brak brwi i rzęs
   EN: Madarosis
  • Bielactwo powieki
   EN: Vitiligo
 • H05.0 Zapalenie ostre oczodołu
  EN: Acute inflammation of orbit
  • Ropień
   EN: Abscess
  • Zapalenie tkanek miękkich
   EN: Cellulitis
  • Zapalenie kości i szpiku
   EN: Osteomyelitis
  • Zapalenie okostnej
   EN: Periostitis
  • Zapalenie pochewki gałki ocznej
   EN: Tenonitis
 • H44.0 Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej
  EN: Purulent endophthalmitis
  • Zapalenie całej gałki ocznej
   EN: Panophthalmitis
  • Ropień ciała szklistego
   EN: Vitreous abscess
 • H44.4 Obniżone napięcie gałki ocznej
  EN: Hypotony of eye
 • H44.6 Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
  EN: Retained (old) intraocular foreign body, magnetic
  • Magnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
   EN: Retained (old) magnetic foreign body (in):
   • przedniej komorze oka
    EN: anterior chamber
   • ciele rzęskowym
    EN: ciliary body
   • tęczówce
    EN: iris
   • soczewce
    EN: lens
   • tylnej ścianie gałki ocznej
    EN: posterior wall of globe
   • ciele szklistym
    EN: vitreous body
 • H44.7 Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
  EN: Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic
  • Niemagnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
   EN: Retained (nonmagnetic)(old) foreign body (in):
   • przedniej komorze oka
    EN: anterior chamber
   • ciele rzęskowym
    EN: ciliary body
   • tęczówce
    EN: iris
   • soczewce
    EN: lens
   • tylnej ścianie gałki ocznej
    EN: posterior wall of globe
   • ciele szklistym
    EN: vitreous body
 • A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
  EN: Other secondary syphilis
  • Kiłowe wtórne:
   EN: Secondary syphilitic:
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • limfadenopatia
    EN: lymphadenopathy
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zapalenie mięśni† (M63.0*)
    EN: myositis+ (M63.0*)
   • patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie okostnej† (M90.1*)
    EN: periostitis+ (M90.1*)
 • H05.2 Stany z wytrzeszczem
  EN: Exophthalmic conditions
  • Przemieszczenie gałki ocznej (boczne) BNO
   EN: Displacement of globe (lateral) NOS
  • Krwotok do oczodołu
   EN: Haemorrhage of orbit
  • Obrzęk tkanek oczodołu
   EN: Oedema of orbit
 • H44.1 Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
  EN: Other endophthalmitis
  • Pasożytnicze zapalenie gałki ocznej BNO
   EN: Parasitic endophthalmitis NOS
  • Zapalenie współczulne błony naczyniowej
   EN: Sympathetic uveitis
 • H45.1 Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Endophthalmitis in diseases classified elsewhere
  • Zapalenie gałki ocznej w przebiegu:
   EN: Endophthalmitis in:
   • wągrzycy (B69.1†)
    EN: cysticercosis (B69.1+)
   • onchocerkozy (B73†)
    EN: onchocerciasis (B73+)
   • toksokarozy (B83.0†)
    EN: toxocariasis (B83.0+)
 • A50.3 Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
  EN: Late congenital syphilitic oculopathy
  • Kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki† (H19.2*)
   EN: Late congenital syphilitic interstitial keratitis+ (H19.2*)
  • Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
   EN: Late congenital syphilitic oculopathy NEC+ (H58.8*)
 • H26.2 Zaćma wikłająca
  EN: Complicated cataract
  • Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
   EN: Cataract in chronic iridocyclitis
  • Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
   EN: Cataract secondary to ocular disorders
  • Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)
   EN: Glaucomatous flecks (subcapsular)
 • H50.6 Zez mechaniczny
  EN: Mechanical strabismus
  • Zespół Browna pochewki mięśniowej
   EN: Brown's sheath syndrome
  • Zez spowodowany przez zrosty
   EN: Strabismus due to adhesions
  • Pourazowe upośledzenie ruchomości mięśniowej gałki ocznej
   EN: Traumatic limitation of duction of eye muscle