H40 Jaskra

EN: Glaucoma
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • H44.5 Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
  EN: Degenerated conditions of globe
  • Jaskra dokonana
   EN: Absolute glaucoma
  • Atrofia gałki ocznej
   EN: Atrophy of globe
  • Zanik gałki ocznej
   EN: Phthisis bulbi
 • Q15.0 Jaskra wrodzona
  EN: Congenital glaucoma
  • Woloocze
   EN: Buphthalmos
  • Jaskra noworodka
   EN: Glaucoma of newborn
  • Wodoocze
   EN: Hydrophthalmos
  • Rogówka kulista wrodzona
   EN: Keratoglobus, congenital, with glaucoma
  • Rogówka olbrzymia
   EN: Macrocornea with glaucoma
  • Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
   EN: Macrophthalmos in congenital glaucoma
  • Rogówka olbrzymia z jaskrą
   EN: Megalocornea with glaucoma
 • H42.0 Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
  EN: Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic diseases
  • Jaskra w przebiegu:
   EN: Glaucoma in:
   • amyloidozy (E85.–†)
    EN: amyloidosis (E85.-+)
   • zespołu Lowe’a (E72.0†)
    EN: Lowe's syndrome (E72.0+)
 • H42.8 Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Glaucoma in other diseases classified elsewhere
  • Jaskra w przebiegu onchocerkozy (B73†)
   EN: Glaucoma in onchocerciasis (B73+)
 • H26.2 Zaćma wikłająca
  EN: Complicated cataract
  • Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
   EN: Cataract in chronic iridocyclitis
  • Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
   EN: Cataract secondary to ocular disorders
  • Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)
   EN: Glaucomatous flecks (subcapsular)
 • H42 Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Glaucoma in diseases classified elsewhere
 • P15.3 Uraz porodowy oka
  EN: Birth injury to eye
  • Krwotok podspojówkowy spowodowany urazem porodowym
   EN: Subconjunctival haemorrhage due to birth injury
  • Jaskra urazowa związana z urazem podczas porodu
   EN: Traumatic glaucoma due to birth injury