H42 Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Glaucoma in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: