M82 Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Osteoporosis in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: