G59 Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Mononeuropathy in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: