G63 Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Polyneuropathy in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: