G22 Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Parkinsonism in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Parkinsonizm kiłowy (A52.1†)
    EN: Syphilitic parkinsonism (A52.1+)
Powiązane kody: