M90 Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Osteopathies in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: