L54 Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Erythema in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: