I43 Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Cardiomyopathy in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: