M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Spondylopathies in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: