M49.5 Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Collapsed vertebra in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Przerzutowe złamanie kręgu (C79.5†)
    EN: Metastatic fracture of vertebra (C79.5+)
Powiązane kody: