M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Periostitis in other infectious diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • wtórne kiłowe zapalenie okostnej (A51.4†)
    EN: Secondary syphilitic periostitis (A51.4+)
Powiązane kody: