G50-G59 Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

EN: Nerve, nerve root and plexus disorders
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: