G54 Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych

EN: Nerve root and plexus disorders
Opis:

Korzenie nerwowe to wiązki włókien nerwowych, które biegną z rdzenia kręgowego do mięśni i narządów, natomiast sploty nerwowe to miejsca, w których części nerwów rdzeniowych rozszczepia się i łączy.
Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych dotyczą uszkodzeń lub chorób korzeni i splotów nerwowych. Należą tu głównie zaburzenia neurologiczne, takie jak np. stwardnienie rozsiane, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, polineuropatia.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: