G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Thoracic root disorders, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: