G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Cervical root disorders, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: